موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمرات دانشپذیرانطراحی لباسساخت زیورآلات

ساخت زیورآلات

ترم :زمستان 96

سطح: پیشرفته گروه 42

کد ملی دانشپذیر

نمره نهایی

نتیجه نهایی

توضیحات

3530153540

100

pass

     دوشنبه-پنجشنبه 18-15

3530167746

100

pass

 

2360526431

100

pass

 

2360474431

100

pass

 

4231777713

100

pass

 

2281855521

95

pass

 

2301096769

95

pass

 

4700025336

97

pass

 

2280886987

100

pass

 

2281493180

100

pass

 

web
analytics