موسسه آموزشی دیباگراندپارتمان های آموزشیطراحی مد و لباس

طراحی مد و لباس

مجتمع فنی تهران(دیباگران) نمایندگی شیراز

لیست دوره های دپارتمان طراحی مد و لباس

* درپایان  دوره طراحی لباس پیشرفته درصورت تقاضای دانشپذیر قابلیت ارائه گواهینامه آموزشی طراحی لباس از کالج CG انگلستان نیز وجود دارد.

* همچنین برای دیگر دوره ها از قبیل طراحی جواهرات،مدیریت،گرافیک،برخی نرم افزارها،معماری داخلی و سینمای دیجیتال نیز قابلیت ارائه مدرک از کالج  CG انگلستان وجود دارد.web
analytics