موسسه آموزشی دیباگراندپارتمان های آموزشیطراحی لباس

طراحی لباس

مجتمع فنی تهران(دیباگران) نمایندگی شیراز

لیست دوره های دپارتمان طراحی مد و لباس

* درپایان  دوره طراحی لباس پیشرفته درصورت تقاضای دانشپذیر قابلیت ارائه دیپلمای طراحی لباس از کالج HFFA ایتالیا نیز وجود دارد. و همچنین در پایان هر سطح قابلیت ارائه مدرک آموزشی همان سطح از HFFA وجود دارد.

* همچنین برای دیگر دوره ها از قبیل طراحی جواهرات،مدیریت،گرافیک،برخی نرم افزارها،معماری داخلی و سینمای دیجیتال نیز قابلیت ارائه مدرک از کالج HFFA ایتالیا وجود دارد.

web
analytics