موسسه آموزشی دیباگراندپارتمان های آموزشیطراحی لباس

طراحی لباس

مجتمع فنی تهران(دیباگران) نمایندگی شیراز

لیست دوره های دپارتمان فرهنگ و هنر (طراحی لباس) 

 بهار 1396

* درپایان  دوره طراحی لباس پیشرفته درصورت تقاضای دانشپذیر قابلیت ارائه مدرک از کالج HFFA ایتالیا نیز وجود دارد.

* همچنین برای دیگر دوره ها از قبیل طراحی جواهرات،مدیریت،گرافیک،برخی نرم افزارها،معماری داخلی و سینمای دیجیتال نیز قابلیت ارائه مدرک از کالج HFFA ایتالیا وجود دارد.

* دوره های مربوط به جواهر آلات؛  قابلیت برگزاری به صورت کمپ نیزدارند.


عنوان دوره

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

شهریه (تومان)

پیش نیاز

طراحی

 مد و لباس

مقدماتی

150

(6ماه)

سه روز در هفته

18-15 یا 21-18

1،090،000

ندارد

روزهای زوج

9-12

متوسطه

132

(5ماه)

سه روز در هفته

18-14 یا 21-18

950،000

طراحی مد و لباس مقدماتی

پیشرفته

84

(3ماه)

سه روز در هفته

17-14  یا 20-17

790،000

طراحی مد و لباس متوسطه

الگو و دوخت

مقدماتی

60

دو روز در هفته

9-13 یا 17-14

490،000

ندارد

متوسطه

60

490،000

الگو و دوخت مقدماتی

پیشرفته(مولاژ)

60

560،000

الگو و دوخت متوسطه

نقاشی

نقاشی روی پارچه

42

یک روز در هفته

14-18

390،000

ندارد

نقاشی کاربردی سطح مقدماتی

120

روزهای زوج

10-13

990،000

ندارد

نقاشی کاربردی سطح متوسط

144

روزهای فرد

10-13

1،150،000

 سطح مقدماتی

نقاشی کاربردی سطح پیشرفته

126

پنجشنبه

9-14

990،000

سطح متوسط

نرم افزار

 جامعMarvelous

30

شنبه و چهارشنبه

17-14

375،000

Windows

جامع Photoshop

60

پنج شنبه

9-14

360،000

Windows

Illustrator جامع

60

دوشنبه و پنجشنبه

17-20

360،000

Windows

InDesign جامع

60

توافقی

توافقی

360،000

Windows

دوره جامع عکاسی دیجیتال

110

دو روز در هفته

سه ساعت

850،000

ندارد

web
analytics