موسسه آموزشی دیباگراندپارتمان های آموزشیهنر و گرافیک

هنر و گرافیک

مجتمع فنی تهران(دیباگران) نمایندگی شیراز
لیست دوره های دپارتمان هنر و گرافیک 

دوره های فرهنگ ، هنر و گرافیک

عنوان دوره

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

شهریه (تومان)

پیش نیاز

طراحی

 مد و لباس

مقدماتی

150

(5ماه)

سه روز در هفته

17-14 یا20-17

900،000

ندارد

جمعه

14-8

چهارشنبه و پنجشنبه

13-9

متوسطه

132

(4ماه)

سه روز در هفته

17-14 یا 20-17

800،000

طراحی مد و لباس مقدماتی

جمعه

14-8

پیشرفته

84

(3ماه)

سه روز در هفته

17-14 و20-17

690،000

طراحی مد و لباس متوسطه

جمعه

14-8

الگو و دوخت

مقدماتی

60

دو روز در هفته

13-9 یا 17-14

350،000

ندارد

متوسطه

60

350،000

الگو و دوخت مقدماتی

پیشرفته(مولاژ)

60

390،000

الگو و دوخت متوسطه

نقاشی

نقاشی کاربردی سطح مقدماتی

120

روزهای زوج

13-10

840،000

ندارد

نقاشی کاربردی سطح متوسط

144

روزهای فرد

13-10

960،000

نقاشی کاربردی سطح مقدماتی

نقاشی کاربردی سطح پیشرفته

126

پنجشنبه

14-9

870،000

نقاشی کاربردی سطح متوسط

نرم افزار

 جامعMarvelous

30

پنجشنبه

14-8

295،000

Windows

شنبه و چهارشنبه

14-17

جامع Photoshop

60

یکشنبه و سه شنبه

14-17

360،000

Windows

Illustrator جامع

60

یکشنبه و سه شنبه

18-15

380،000

Windows

InDesign جامع

60

یکشنبه و سه شنبه

21-18

390،000

Windows

web
analytics