موسسه آموزشی دیباگراندپارتمان های آموزشیزبان های خارجی

زبان های خارجی

مجتمع فنی تهران – نمایندگی شیراز

دپارتمان زبان های خارجی

 

گروه زبان انگلیسی ؛ شامل دوره های زیر می باشد :

-          دوره های ترمیک : در این دوره های کتابهای کاملا بروز American English Fileتدریس میشود. که دوره های ترمیک بصورت عادی دو روز در هفته یا فشرده سه روز در هفته برگزار می شود .

-          دوره های مکالمه (Speaking): این دوره های جدید و کاربردی نیز بصورت عادی و فشرده برگزار می شود و تمرکز بر روی مهارتهای گفتاری و شنیداری می باشد . این دوره و کتاب مربوطه جزء محبوبترین و پرطرفدارترین دوره های دنیا می باشد که بر پایه لهجه آمریکایی می باشد و آموزشها بر اساس مکالمات روزمره (Situational Based) و در قرار گرفتن موقعیتهای مختلف (Conversational Based)برگزار می گردد.

 

-          دوره های آمادگی آیلتس : آموزشهای آمادگی آیلتس شامل سه سطح می باشد :

Pre IELTS (60 ساعت )

Intermediate IELTS (70 ساعت)

Advanced IELTS  (70 ساعت)

      دوره های آیلتس توسط مدرس با سابقه 17 سال تدریس برگزار می شود و نمره های درخشان دانشپذیران قبلی در آزمون های آیلتس نشان از کیفیت برتر آموزشهای این مجتمع می باشد.

-          دوره های آمادگی تافل : آموزشهای آمادگی تافل شامل دو سطح می باشد :

-          Pre TOEFL (60 ساعت)

-          Advanced TOEFL (60 ساعت)

و در پایان دوره پیشرفته دو آزمون آزمایشی مشابه TOEFL iBT برای دانشپذیران برگزار خواهد شد.

 

گروه زبان فرانسوی :

-          دوره های آموزشی زبان فرانسوی بصورت ترمیک و فشرده برگزار می گردد.

 

گروه زبان آلمانی :

-          دوره های آموزشی زبان آلمانی بصورت ترمیک و فشرده برگزار می گردد.

 

 

تمامی مدرسان مجتمع فنی تهران (دیباگران تهران) نمایندگی شیراز علاوه بر تایید مدیریت شیراز ، توسط دفتر مرکزی تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید شده اند .


برنامه بهار 96

دپارتمان زبان

عنوان دوره

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

شهریه (تومان)

پیش نیاز

Semi-Intensive Speaking 1&2 (نیمه فشرده)

80

روزهای فرد

5-7 عصر

500،000

تعیین سطح

Speaking 1

40

شنبه - چهارشنبه

3-5 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking 1

40

یکشنبه-سه شنبه

9-7 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking 1 

40

دوشنبه-پنجشنبه

5-7 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking 2

40

یکشنبه-سه شنبه

 3-5 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking 2 

40

شنبه-چهارشنبه

7-9 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking 2 

40

دوشنبه-پنجشنبه

3-5 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking3 

40

شنبه-چهارشنبه

3-5 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking 3 

40

پنجشنبه

5-9 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking 3 

40

دوشنبه

6-3 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking4 

40

یکشنبه-سه شنبه

5-7 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking 4 

40

شنبه-چهارشنبه

7-9 عصر

250،000

تعیین سطح

Speaking4 4

40

دوشنبه

6-9 عصر

250،000

تعیین سطح

Starter 1

38

یکشنبه-سه شنبه

5-7 عصر

160000

تعیین سطح

Starter 2

38

شنبه-چهارشنبه

 5-7 عصر

160،000

تعیین سطح

عنوان دوره

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

شهریه (تومان)

پیش نیاز

Intensive  Starter (فشرده)

60

5 شنبه-جمعه

8-14 صبح

310،000

تعیین سطح

R1(Pre Intermediate)

38

یکشنبه-سه شنبه

7-9 عصر

160000

تعیین سطح

R1(Pre Intermediate)

38

شنبه-چهارشنبه

3-5 عصر

160،000

تعیین سطح

 R 2 (Pre Intermediate)

38

یکشنبه-سه شنبه

3-5 عصر

160،000

تعیین سطح

B1 (Pre Intermediate)

38

دوشنبه -پنج شنبه

5-7

170000

تعیین سطح

Semi-Intensive B(Pre Intermediate)

76

روزهای فرد

5-7 عصر

330،000

تعیین سطح

B 2 (Pre Intermediate)

38

یکشنبه-سه شنبه

7-9 عصر

170،000

تعیین سطح

 G1(Intermediate)

38

شنبه-چهارشنبه

5-7 عصر

170،000

تعیین سطح

 G1(Intermediate)

38

شنبه-چهارشنبه

7-9 عصر

170،000

تعیین سطح

Semi-Intensive  G (Intermediate)

76

روزهای زوج

3-5 عصر

350،000

تعیین سطح

G 2 (Intermediate)

40

یکشنبه-سه شنبه

5-7 عصر

180،000

تعیین سطح

Semi-Intensive  O  (Upper Intermediate)

80

روزهای فرد

3-5 عصر

370،000

تعیین سطح

O 2 (Upper Intermediate)

40

شنبه-دوشنبه

8:30-6:45 عصر

190،000

تعیین سطح

Per IELTS (& Pre TOEFL)

60

شنبه-چهارشنبه

4-6:30 عصر

350،000

تعیین سطح

Per IELTS (& Pre TOEFL)

60

یکشنبه-سه شنبه

6:30-9 عصر

350،000

تعیین سطح

Intermediate IELTS

70

شنبه-چهارشنبه

6:30-9  عصر

400،000

تعیین سطح
عنوان دوره

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

شهریه (تومان)

پیش نیاز

Intermediate IELTS

70

دوشنبه-پنج شنبه

4-6:30 عصر

400،000

تعیین سطح

Advanced IELTS

70

دوشنبه-پنج شنبه

6:30-9 عصر

400000

تعیین سطح

Advanced TOEFL

60

یکشنبه-سه شنبه

4-7 عصر

400،000

تعیین سطح

Free Chat

2

5 شنبه ها

11-13

12،000

تعیین سطح

آزمون آزمایشی آیلتس

4

5 شنبه ها

9-13

70،000

تعیین سطح

زبان فرانسوی-A1.1

40

یکشنبه-سه شنبه

7-9 عصر

310000

تعیین سطح

زبان آلمانیA1.1-

50

دوشنبه-پنج شنبه

1-4 عصر

310000

تعیین سطح

B1 (Pre Intermediate)

38

جمعه

9-13

160،000

تعیین سطح

R1(Pre Intermediate)

38

9-13

160،000

تعیین سطح

Speaking 1

40

9-13

250،000

تعیین سطح

web
analytics