موسسه آموزشی دیباگراندپارتمان های آموزشیحسابداری و بورس

حسابداری و بورس

مجتمع فنی تهران-نمایندگی شیراز
 برنامه دپارتمان حسابداری و بورس
پاییز 1399

آدرس تنها نمایندگی شیراز: ستارخان-ابتدای کوچه 8

برای دوره حسابداری ویژه بازار کار 2مدرک ارائه می شود؛

مدرک معتبر مجتمع فنی تهران و مدرک بین المللی از کالج CG انگلستانweb
analytics