موسسه آموزشی دیباگراندپارتمان های آموزشیحسابداری

حسابداری

مجتمع فنی تهران(دیباگران) نمایندگی شیراز
لیست دوره های دپارتمان حسابداری و علوم مالی 
بهار1397

عنوان دوره

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

شهریه (تومان)

پیش نیاز

حسابداري ويژه بازاركار (جامع)

150

دو روز در هفته

13-8 یا 21-17

1،300،000

ديپلم

حسابداري مالي -مقدماتی ( خدماتي)

40

دوشنبه

21-17

000,330

ديپلم

حسابداري مالي (بازرگاني)

40

دوشنبه

21-17

000,330

حسابداري مالي خدماتي(مقدماتی)

حسابداری مالیاتی

40

شنبه و دوشنبه

21-18

330،000

حسابداری مقدماتی

نرم افزارهاي حسابداري (سامان،سورن،پژواك،جوان)

25

يكشنبه

21-17

000,240

حسابداري مالي بازرگاني

حسابداری ویژه اشتغال سریع

35

سه شنبه

21-17

360،000

حسابداري مالي بازرگاني

حسابرسي داخلی و عملیاتی

16

پنجشنبه

17-14

140،000

حسابداري مالياتي

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

18

پنجشنبه

17-14

230،000

حسابداري مالياتي

نحوه تهیه صورت های مالی

18

دوشنبه

17-15

230،000

حسابداري مالياتي

حسابداري حقوق و دستمزد به کمک رایانه

50

شنبه و سه شنبه

19-17

440،000

حسابداري مالي بازرگاني

حسابداري ماليات بر ارزش افزوده

8

پنجشنبه

13-9

100،000

حسابداري مالياتي

حسابداری پیمانکاری کاربردی ( سطح مقدماتی )

21

سه شنبه

21-17

290،000

حسابداري مالي بازرگاني

حسابداري صنعتي

50

یکشنبه و چهارشنبه

21-17

490،000

حسابداري مالي بازرگاني

حسابداري تخصصي آژانس هاي هواپيمايي

20

چهارشنبه

21-17

000,310

حسابداري مالي بازرگاني

استانداردهاي بين المللي حسابداري (IFRS)

70

پنجشنبه و جمعه

18-14

000,100,1

ليسانس حسابداري

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

10

یکشنبه

17-14

210،000

حسابداري مالياتي

حسابداری بهای تمام شده

30

یکشنبه

17-14

330،000

حسابداري مالياتي


web
analytics