موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیران مجتمعنمونه کارهای دانشپذیران

نمونه کارهای دانشپذیران

برخی از نمونه کارهای دانشپذیران طراحی لباس مجتمع فنی تهران (دیباگران تهران) نمایندگی شیراز

       
     

 
     
آثار دانشپذیران درس " خلاقیت 1 (پارچه شناسی و چاپ) " 


  

   

  
 

web
analytics