موسسه آموزشی دیباگراندانشپذیراننمونه کارهای دانشپذیران

نمونه کارهای دانشپذیران

برخی از نمونه کارهای دانشپذیران طراحی لباس مجتمع فنی تهران (دیباگران تهران) نمایندگی شیراز
  


 

 

 
       


    

 
     آثار دانشپذیران درس " خلاقیت 1 (پارچه شناسی و چاپ) " 


  

   

  
 

web
analytics