موسسه آموزشی دیباگرانگالری و نمونه کارهانمونه کارهای دانشپذیران

نمونه کارهای دانشپذیران

برخی از نمونه کارهای دانشپذیران طراحی لباس مجتمع فنی تهران (دیباگران تهران) نمایندگی شیراز

  

    
     

 
     
آثار دانشپذیران درس " خلاقیت 1 (پارچه شناسی و چاپ) "


 


  

   

  
 

web
analytics