جدیدترین دوره های آموزشی

مجتمع فنی تهران (دیباگران تهران ) تنها نمایندگی شیراز

لیست دوره های آموزشی جدید

ردیف

نام دوره آموزشی

تعداد ساعات

توضیحات

1

دوره جامع عکاسی

100

4 ماه-مدرک مجتمع فنی تهران+ مدرک HFFA ایتالیا

2

دوره جامع حسابداری ویژه بازار کار

180

برای اولین بار در استان فارس

3

دوره جامع طراحی مد و لباس

5 ماه

پیشرو و متمایز در جنوب ایران

4

مارولوس

32 ساعت

نرم افزار طراحی لباس

5

Speaking

40 ساعت

مخصوص مکالمه و مسافرت ...

 

www.mftdibagaran.com

web
analytics