جدیدترین دوره های آموزشی

مجتمع فنی تهران (دیباگران ) نمایندگی شیراز

لیست دوره های آموزشی جدید

ردیف

نام دوره آموزشی

تعداد ساعات

توضیحات

1

دوره جامع حسابداری ویژه بازار کار

180

برای اولین بار در استان فارس

2

دوره جامع طراحی مد و لباس

5 ماه

پیشرو و متمایز در جنوب ایران

3

مارولوس

32 ساعت

نرم افزار طراحی لباس

4

Speaking

40 ساعت

مخصوص مکالمه و مسافرت ...

 

web
analytics