مشاهده دوره های دیباگران
  ثبت نام
  درسزمان برگزاریاستادثبت نام
  وبلاگ نویسی برای نوجوانان تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) یک شنبه-سه شنبه 10-13 متعاقبا اعلام می گردد
  فتوشاپ مقدماتی نوجوانان تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) یک شنبه-سه شنبه 10-13 متعاقبا اعلام می گردد
  ICDL نوجوانان تابستان 96 ( برای توضیحات بیشتر کلیک کنید ) روزهای زوج 10-13 متعاقبا اعلام می گردد
  پیش ثبت نام
  دوره ای جهت پیش ثبت نام وجود ندارد

  web
analytics