آموزش حرفه ای Arc GIS

برخی از مطالب در طول دوره :
 • آشنایی با اصول و مبانی GIS
 • آشنایی با محیط و نحوه نصب ArcGIS
 • معرفی انواع سیستم های مختصاتی
 • آشنایی با Arc ها
 • زمین مرجع نمودن نقشه های برداری و رستر
 • رقومی سازی یا Digitizing نقشه های موضوعی
 • ورود اطلاعات به جدول نقشه ها
 • آشنایی با ابزارهای مهم
 • کار با برخی از ابزارهای ArcToolbox
 • نحوه رنگ آمیزی نقشه ها
 • نحوه برچسب گذاری
 • نحوه ساخت فایل پلات
 • و...
تاریخ درج :  1398/9/6

تعداد بازدیدها : 36
web
analytics