آموزش تضمینی مدیریتی و کیفیتی


دوره های  بلند مدت  مدیریت و کسب و کار

عنوان دوره

مدت (ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

شهریه (تومان)

پیش نیاز

مدیریت عالی کسب و کار (MBA)

2 سال

 (500 ساعت)

جمعه

14-9

8،900،000

لیسانس و

3 سال تجربه کار

پنجشنبه

20-14

پنجشنبه

14-9

مدیریت اجرایی (EMBA) گرایش استراتژی و بازاریابی

1 سال

350 ساعت

جمعه

14-9

4،900،000

لیسانس و

3 سال تجربه کار

پنجشنبه

20-14

پنجشنبه

14-9

دکترای حرفه ای مدیریت (DBA)

2 سال

(500ساعت)

پنجشنبه

20-14

14،900،000

فوق لیسانس و

5 سال تجربه مدیریتی

جمعه

14-9

مدیریت بازرگانی و کسب و کار (BM)

2 سال

(700 ساعت)

جمعه

14-9

7،000،000

دیپلم و مصاحبه ورودی

پنجشنبه

20-14

مدیریت بازرگانی پیشرفته(ABA)

1 سال (400ساعت)

جمعه

14-9

3،900،000

فوق دیپلم و مدیریتBM

پنجشنبه

20-14

پنجشنبه

14-9

آموزشهای میان مدت

مدیریت حرفه ای (PBA)

80

دوشنبه و پنجشنبه

21-17

840،000

ندارد

جامع مدیریت منابع انسانی

76

دوشنبه و پنجشنبه

17-14

720،000

ندارد

جامع مدیریت بازاریابی

80

یکشنبه و سه شنبه

21-17

740،000

ندارد

جامع مدیریت استراتژیک

52

یکشنبه

21-17

520،000

ندارد

مدیریت استراتژیک بازاریابی

128

شنبه و چهارشنبه

18-14

820،000

ندارد

مدیریت استراتژیک سرمایه گذاری

144

شنبه و چهارشنبه

18-14

860،000

ندارد

آموزشهای عمومی مدیریت

مدیریت عمومی

20

یکشنبه و سه شنبه

15-19

160،000

ندارد

پدافند غیر عامل

70

یکشنبه و سه شنبه

21-17

700،000

ندارد

مدیریت منابع انسانی در سازمان های هزاره سوم

16

پنجشنبه

18-14

140،000

مدیریت عمومی

مدیریت موثر زمان

8 (1روزه)

پنجشنبه

12-8 و17-13

110،000

ندارد

اصول، فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

12

دوشنبه

21-17

120،000

ندارد

مدیریت عملکرد

12

پنجشنبه

12-8 و17-13

140،000

ندارد

مدیریت بهره وری

12

چهارشنبه

18-14

140،000

ندارد

زبان کسب و کار 1

42

چهارشنبه

18-15

320،000

ندارد

رفتار سازمانی

16

دوشنبه

21-17

140،000

مدیریت عمومی

مدیریت ریسک

8

پنجشنبه

21-17

110،000

ندارد

آموزشهای مدیریت استراتژیک

مدیریت دانش در هزاره سوم

8

یکشنبه

12-8 و17-13

110،000

ندارد

بهبود مستمر

12

یکشنبه

12-8 و17-13

140،000

ندارد

نشست مدیریتی

4

پنجشنبه

13-9

70،000

ندارد

استراتژی

20

سه شنبه

21-17

160،000

ندارد

هوشمندی استراتژیک

8

پنجشنبه

12-8 و17-13

110،000

ندارد

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

16

شنبه و پنجشنبه

19-21

160،000

ندارد

تفکر استراتژیک

8

پنجشنبه

12-8 و17-13

110،000

ندارد

اجرای استراتژی برنده

8

پنجشنبه

12-8 و17-13

110،000

ندارد

طراحی مدل کسب و کار

8

پنجشنبه

12-8 و17-13

110،000

ندارد

مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی

8

دوشنبه

12-8 و17-13

110،000

ندارد

آموزشهای مدیریت بازاریابی و فروش

بازرگانی بین الملل

16

یکشنبه

17-14

160،000

زبان انگلیسی

مدیریت بازاریابی

20

چهارشنبه

18-14

160،000

ندارد

تحقیقات بازاریابی

16

چهارشنبه

21-18

145،000

ندارد

استراتژی ها ی بازاریابی

12

دوشنبه

21-17

120،000

مدیریت بازاریابی

مدیریت برند

12

پنجشنبه

17-14

120،000

مدیریت بازاریابی

مدیریت تبلیغات

20

پنجشنبه

21-17

170،000

مدیریت بازاریابی

مدیریت فروش و رفتار با مشتری

36

شنبه

21-17

290،000

ندارد

مدیریت عملیات فروش

48

دوشنبه

21-17

390،000

ندارد

مدیریت ارتباط با مشتری

12

شنبه

21-17

120،000

ندارد

تدوین  کمپین تبلیغاتی

16

سه شنبه

21-17

145،000

ندارد

آموزشهای سیستم های مدیریتی

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

20

روزهای فرد

21-17

190،000

ندارد

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

16

دوشنبه

21-17

145،000

تشریح الزامات

تشریح مبانی و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001:2013

24

یکشنبه و سه شنبه

12-8

285،000

ندارد

یکشنبه و سه شنبه

20-16

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد  ISO 27001:2013

16

دوشنبه و چهارشنبه

12-8

180،000

تشریح الزامات

دوشنبه و چهارشنبه

18-14

تشریح مبانی و الزامات سیستم مدیریت آموزش موثر بر اساس ISO 10015

8

دوشنبه

18-14

110،000

ندارد

مبانی و الزامات HSE-MS

16

دو شنبه

14-21

145،000

ندارد

مديريت HSE در کارگاه هاي ساختماني

16

دوشنبه

21-17

145،000

ندارد

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

40

جمعه

14-9

700،000

الزامات+ممیزی داخلی

سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 ISO 27001:2013

40

جمعه

14-9

900،000

الزامات+ممیزی داخلی

تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015

16

دوشنبه

17-14

190،000

ندارد

ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی

  ISO 14001:2015

16

دوشنبه

17-14

145،000

تشریح الزامات

الزمات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

16

دوشنبه و چهارشنبه

21-17

190،000

لیسانس

نظام آراستگی محیط کار 5S

8

سه شنبه

21-17

110،000

ندارد

ارزیابی ریسک بر اساس تکنیک FMEA

12

دوشنبه

21-17

140،000

مدیریت ریسک

آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM

8

یکشنبه

17-14

110،000

ندارد

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

32

سه شنبه

21-17

220،000

ندارد

مدیریت ریسک پروژه

8

سه شنبه

12-8 و17-13

110،000

ندارد

اصول مدیریت پروژه

16

دوشنبه

21-17

160،000

ندارد

کارگاه مدیریت پروژه

16

دوشنبه

21-17

160،000

ندارد

تاریخ درج :  1395/6/7

تعداد بازدیدها : 1369
web
analytics